Visió i postura

Una persona es manté de peu automàticament gràcies al sistema postural fi(SPF). És un sistema complex de domini involuntari que detecta la més mínima variació de posició del cos en relació a l’entorn per mantenir una posició recta amb el màxim equilibri i la mínima despesa energètica.visio_postura_1

L’SPF es val de la informació rebuda per diferents receptors nerviosos (bàsicament els sistemes visual, vestibular, propioceptiu i podal). Tots ells treballen en estreta col·laboració els uns amb els altres, com ho demostra el fet que el 90% de las cèl·lules del sistema visual reaccioni en front d’estímuls vestibulars. 

La transmissió errònia de dades d’aquests receptors al sistema nerviós provoca un desequilibri en la postura que pot tenir com a conseqüència un treball suplementari de l’organisme per tal de reequilibrar-se, el que ens pot portar, amb el temps, a trastorns, dolors i malalties.

Dels diferents receptors nerviosos, el visual és el que directament explora i treballa l’optometrista. Mitjançant un examen visual complet (que va molt més enllà de valorar si necessitem ulleres per veure-hi bé o no) s’avaluen les diferents habilitats del sistema amb especial atenció al control oculomotor(el moviment dels ulls), el sistema acomodatiu (l’enfocament) i l’estabilitat binocular (la coordinació entre ambdós ulls).

visio_postura_2És possible que rere certes dolences cervicals, marejos o mals de cap s’hi amaguin desequilibris de la visió binocular amb afectació acomodativa o pobres controls oculomotors que facin crònica la condició si no és tractada en l’origen de la seva causa. Pel que fa als més petits, aquest treball suplementari de l’organisme per reequilibrar-se pot dificultar el procés de desenvolupament i aprenentatge, comportant un baix rendiment escolar i retards en l’adquisició de la lectoescriptura.

Un desequilibri binocular provocat per un estrabisme o un ull gandul habitualment comporta una torsió del cap (torticolis) per a compensar la ineficàcia del sistema. Aquesta torsió comprimeix la zona cervical i, amb el temps, pot degenerar en malestar, dolors en diferents parts de l’esquena o pèrdues d’equilibri. Degut a que els ossos i els músculs estan connectats al llarg del cos formant una cadena, aquesta mateixa condició pot donar-se en sentit invers (de baix a dalt), de manera que una rotació a la pelvis (per posar un exemple) pot anar associada a una escoliosi (desviació de la columna) que acabarà afectant la zona cervical i també la posició del cap. En el moment que aquest es desvia, els ulls han de realitzar una torsió compensatòria que si persisteix amb el temps pot comportar símptomes com fatiga ocular, llagrimeig, visió borrosa o doble, sensació de mareig o mal de cap.

.