Visió i aprenentatge

Els processos d’aprenentatge depenen de diversos factors ja siguin el coeficient intel·lectual, la motivació, l’ansietat, les capacitats auditives i també, entre d’altres, les habilitats visuals.

El 80% de la informació que ens arriba ho fa a través dels ulls cosa que fa evident la necessitat d’un sistema visual eficaç que permeti una visió nítida i confortable a qualsevol distància i durant llargs períodes de temps.

En aquest quadre resum no presentem les relacions entre visió i aprenentatge com a causa/efecte sinó com un factor més a tenir en compte a l’hora d’avaluar les raons que interfereixen en els processos de desenvolupament.

HABILITAT VISUAL REDUÏDA SIGNES VISUALS POSSIBLES INTERFERÈNCIES EN EL PROCÉS D’APRENENTATGE
Agudesa Visual Visió borrosa de lluny o de prop, ull gandul… Incomoditats en la lectura, cansament al final del dia, falta de concentració i comprensió
Motilitat ocular Dificultats en els moviments conjugats d’ambdós ulls Dificultats en la lectura (omissions, salts de línia, pèrdues de lloc, mala comprensió…)
Acomodació Manca de capacitat d’enfocament, distància de treball inadequada, parpelleig i llagrimeig excessius Cansament al final del dia, errors i lentitud en la còpia
Visió Binocular Dificultat per alinear els ulls, visió doble, borrositat, llagrimeig… Dificultats en la lectura (sensació de que les lletres ballen), cansament, distracció
Percepció Visual Problemes en la interpretació de la informació rebuda visualment Dificultat en el reconeixement de lletres i formes simples, per distingir la idea principal dels detalls, per acabar les feines…
Integració Visuo –  motora Deficiència en la coordinació entre l’ull i la mà Dificultats en la còpia, mala cal·ligrafia, mala presentació dels treballs, dificultats per acabar-los en el temps assignat…
Lateralitat Dominància creuada entre l’ull i la mà o procés
de lateralització inacabat
Inversions, confusions, mala presentació, dificultats per orientar-se, pèrdua de coordinació i equilibri…