Habilitats visuals

El sistema visual disposa d’un conjunt d’habilitats que, com a tals, poden ser reeducades mitjançant un programa de teràpia visual. Aquestes són:

Agudesa Visual: és la capacitat de discriminar detalls i està molt relacionada amb els defectes refractius (miopia, hipermetropia, astigmatisme i presbícia o vista cansada), l’ambliopia (ull gandul) o les patologies oculars.

Motilitat ocular: és l’habilitat per moure els ulls de manera precisa, suau i en tota l’extensió que ens permet la nostra anatomia.

Acomodació: habilitat que ens permet veure amb nitidesa a totes les distàncies.

Visió binocular: capacitat de coordinar adequadament l’alineació dels dos ulls.

Percepció Visual: capacitat de processametn de la informació que s’obté a través del canal vsual. Aquestes habilitats perceptives són:

• discriminació visual: habilitat per discernir les característiques distintives d’una figura
• memòria visual: capacitat per reconèixer la informació presentada visualment
• constància de forma: capacitat per diferenciar figures en quant a forma, mida i orientació
• percepció espaial: habilitat per reconèixer figures presentades en diferents orientacions
• memòria visual sequencial: capacitat per recordar seqüències presentades visualment
• figura–fons: habilitat per distingir l’objecte d’interès dels estímuls irrellevants del fons
• tancament visual: habilitat per distingir l’objecte d’interès amb el mínim de pistes possible

Integració visuo-motora: habilitats que permeten integrar les destreses visuals perceptuals amb el moviment motor fi i que han de permetre una correcta cal·ligrafia.

Lateralitat: procés de maduració del sistema nerviós que acaba definint la mà, el peu, l’oïda i l’ull directors.