Disfuncions visuals

Són diverses les afectacions visuals que poden ser tractades mitjançant la teràpia, la simptomatologia de les quals varia en funció del cas.
Entre les més habituals destaquen:

Ambliopia

Moviments oculars deficients

Alteracions en l’acomodació

Alteracions de la visió binocular

Dificultats en la percepció visual

Mala coordinació ull-mà

 


AMBLIOPIA

Coneguda com a “ull gandul”, es caracteritza per una disminució en l’agudesa visual d’un ull (en certs casos pot afectar a tots dos ulls).

Veure tractament

 


MOVIMENTS OCULARS DEFICIENTS

Tot i existir diferents tipus de moviments oculars, ens centrarem en els moviments sacàdics, petits salts que realitzen els ulls per al canvi de fixació que són presents en activitats tan quotidianes com la lectura o els canvis d’enfocament de lluny a prop.

Per a permetre un funcionament òptim del sistema visual, aquests moviments s’han de desenvolupar de manera suau i precisa. Fruit de la seva estreta relació amb la lectura, són de gran importància per als processos d’aprenentatge escolar tant pels més petits (que aprenen a llegir) com per als no tan petits (que llegeixen per aprendre).

Veure tractament

 


ALTERACIONS EN L’ACOMODACIÓ

El sistema acomodatiu és el que ens permet veure amb nitidesa a qualsevol distància. Tot i que moltes vegades la seva disfunció va relacionada amb la vista cansada (fisiològicament normal a partir dels 40 anys), també els més joves poden patir algun desordre en el seu sistema d’enfocament.

Veure tractament

 


ALTERACIONS DE LA VISIÓ BINOCULAR

La correcta alineació dels dos ulls és imprescindible per garantir l’estabilitat de les imatges que percebem i gaudir d’una visió nítida i confortable al llarg de la jornada.

Existeixen desviacions oculars latents que dificulten tasques que requereixen la nostra atenció com la lectura, el treball davant l’ordinador, la conducció… L’estrès visual que comporta la l’alineació correcta dels ulls es reflecteix en queixes com cansament, fatiga ocular, mal de cap…

Veure tractament

 


DIFICULTATS EN LA PERCEPCIÓ VISUAL

Habilitats com la posició en l’espai, la memòria visual o la constància de forma són molt importants tant per al procés d’aprenentatge escolar com per a desenvolupar-se satisfactòriament en certes professions (arquitectura, belles arts, disseny gràfic…), a l’hora que faciliten la correcta progressió en les activitats esportives.

Veure tractament

 


MALA COORDINACIÓ ULL-MÀ

De vegades les funcions pròpiament visuals són correctes i el que falla és la correcta relació entre l’ull i la mà. Potser la mala caligrafia és una de les conseqüències més significatives d’aquest tipus de desordre.

Veure tractament