Teràpia de moviments rítmics (TMR)

El pas de la vida intrauterina a l’exterior, suposa pels nounats un canvi brusc al qual s’han d’adaptar. Per fer-ho, disposen d’una sèrie de reflexes primaris que els permetran sobreviure durant les primeres setmanes de vida.

Si els reflexes primaris es mantenen més enllà de l’any, podem considerar que existeix una immaduresa del sistema nerviós central (SNC). Aquests reflexes no integrats afectaran, entre d’altres, aspectes com la coordinació motora (fina i gruixuda), la percepció sensorial, la cognició i l’expressió… en definitiva, la seva capacacitat de desenvolupament i aprenentatge.

Alguns d’aquests reflexes tenen una relació directa amb les habilitats visuals com la motricitat ocular, l’acomodació, la visió binocular, la coordinació ull-mà o la percepció visual.

La TMR (sèrie repetitiva de moviments que reprodueixen la seqüència natural de desenvolupament d’un nadó durant els primers mesos de vida) permet la integració d’aquests reflexes. La TMR suposa l’estimulació de diferents òrgans i sentits de tot el cos, permetent, tal com es veu en la il·lustració, la maduració del teixit neuronal del SNC.

Amb la TMR aconseguim que l’atenció i la concentració augmentin, fent disminuït alhora la impulsivitat i la hiperactivitat. També és aconsellable per a la millora del to muscular, la postura i la respiració.

tmr2