Prismes

Són sistemes òptics que tenen la capacitat de desviar la direcció dels feixos de llum. Es prescriuen per a la compensació de defectes de la visió binocular. Com en el cas de les lents, van adaptats en ulleres.Pisma

El més habitual es prescriure la quantitat de prisma necessari que compensa la desviació binocular existent (prisma corrector). Tot i així, existeixen diferents tècniques que tenen un efecte terapèutic més que corrector, de manera que una vegada el prisma aconsegueix el seu objectiu, deixa de ser necessari:

  • Prisma parcial o d’ajuda: es prescriu per a permetre la fusió sensorial d’ambdós ulls durant la teràpia amb l’objectiu de disminuir la seva potència fins a treure’l quan el sistema arriba a compensar per sí mateix la desviació ocular.
  • Prisma hipercorrector: per al tractament de les alteracions sensorials com la correspondència sensorial anòmala, sobretot en endotròpies.
  • Primes bessons: modifiquen la percepció espacial, corregint la resposta binocular davant dels estímuls visuals. El seu ús és recomanat per a l’estimulació perifèrica, el control de miopia i la inestabilitat binocular.
  • Prismes posturals: per a la compensació d’aquelles alteracions visuals que afecten la postura i l’equilibri.

 

.