Lents

El més comú és que les lents precrites en ulleres permetin la compensació de defectes refractius (miopia, hipermetropia, astigmatisme, presbicia…). Tot i així, també es poden utilizar per corregir alteracions tant acomodatives com binoculars. Aquesta correcció, habitualment es realitza en forma d’addició positiva, és a dir, una prescripció de lents oftàlmiques convergents no superior a 3.00 diòptries que permet la relaxació binocular i un millor enfocament (per insuficiències i fatigues acomodatives).

Per miopies mitges (fins a 4.50 diòptries) i astigmatismes i hipermetriopies de baix rang (1.50 i 2.00 diòptries respectivament) és recomanable l’adaptació de lents de contacte orto-k (ortoqueratologia nocturna). El seu ús nocturn (mentre dormim) permet veure-hi bé durant el dia sense la necessitat de cap mitjà compensatori (ni ulleres ni lents de contacte). En el cas de miopia progressiva, s’aconsegueix reduïr a la meitat el seu creixement.