Objectius

La teràpia visual es composa d’un conjunt de tècniques terapèutiques que tenen l’objectiu de potenciar i millorar les habilitats visuals deteriorades deixant-les en condicions òptimes per al seu funcionament. De la mateixa manera, pot ser vàlida per a la prevenció en els casos de risc.

Habitualment, els processos de tractament mitjançant teràpia visual inclouen tant exercicis de fàcil execució que els pacients poden fer des de casa, com d’altres que necessiten de tecnologia més avançada i que es realitzen en el propi centre sota les directrius del nostres terapeutes.