Baixa Visió

Carme Sala, fundadora i directora del Centre Baixa Visió Girona Carme-Sala
Col·legiada 9.161


Diplomada en Òptica i Optometria (EUOOT-UPC Terrassa 1988-1991)
Especialitzada (per IBV 2012 – 2014) en:
– Baixa Visió.
– Baixa Visió pediàtrica.
– Rehabilitació visual.
– Prescripcions avançades.

Master en Logopèdia (ISEP 2001-2002)

Cursos d’Aprenentatge lecto-escritura /càlcul i desenvolupament Sistema Nerviós a Institut Mèdic de Desenvolupament Infantil (1994)

La baixa visió és l’estat en que l’agudesa visual és reduïda i està per sota del 40% o el camp visual és inferior al 20% i no es pot millorar amb sistemes òptics concenvionals.

El Centre Baixa Visió Girona ofereix un ampli ventall de productes especialitzats per a totes aquelles persones que pateixen una deficiència visual i que es veuen limitades en activitats diàries com llegir, escriure, cosir, veure la TV, reconèixer la cara a les persones, etc.

Per a més informació adreceu-vos a www.baixavisiogirona.cat