Tipus de monitors

L’entrada al mercat de les pantalles de cristall líquid (TFT) pràcticament ha desbancat l’ús dels monitors tradicionals (CRT). Potser com a usuaris no som del tot coneixedors dels avantatges a nivell visual que ens aporten els monitors TFT en contraposició dels antics CRT. Molts són els estudis científics que recolzen aquesta idea que es resumeix en el següent quadre:

CARACTERÍSTICA CRT TFT GUANY VISUAL
Formació d’imatges Flux d’electrons que des de l’interior impacten sobre la pantalla Retroil·luminació blanca filtrada per molècules de cristall líquid polaritzade
Pes Major Fins a 4 vegades menor
Volum Major Fins a 5 vegades menor
Consum d’energias Alt Només el 25% d’aquesta Menor sequedat ocular
Calor Expulsen calor Dissipen el 30% de
la calor
Menor sequedat ocular
Qualitat de la imatge Menort Superior Major facilitat d’enfocament i discriminació de
la imatge que permet una relaxació del sistema visual
Parpelleig de al imatge Perceptible Imperceptible
Píxels Menys homogenis Més homogenis
Colors Menys vius Més vius
Enfocament Dolent a les vores Sense problemes
Contrast Menor Major
Reflexes Més Menys
Àrea visible Menor Major
Angle de visió Major Menor Necessitat de col·locar-se a la perpendicular de la pantalla

.