Què és

També anomenada Ergonomia Visual, és la disciplina optomètrica que s’ocupa de dissenyar l’entorn de treball adequat per a garantir la màxima eficàcia, confort i seguretat del sistema visual tot prevenint i evitant possibles disfuncions d’aquest.

La  Higiene Visual engloba un seguit de normes que milloren el rendiment del sistema visual en aquelles condicions on n’hem de treure el màxim partit. S’encamina, sobretot, a la major demanda en visió propera que la nostra societat requereix, ja sigui per a la lectura i l’escriptura com per a la utilització de les noves tecnologies i els ordinadors.