Lectura i escriptura

En el procés d’escolarització, són moltes les estones que els infants estan treballant en tasques que requereixen un màxim rendiment visual en visió propera. Per a facilitar aquest tipus de feines hauríem de tenir en compte tot un seguit de paràmetres englobats dins les següents normes d’higiene visual:

1. Les fonts de llum s’han de col·locar de manera que evitin enlluernaments i reflexes molestos. Mesures a tenir en compte serien:

Utilitzar bombetes d’espectre total
Disposar d’una il·luminació ambiental homogènia de llum difosa ni massa forta (que debiliti els contrasts) ni massa dèbil.
Equipar les finestres amb un dispositiu de cobertura adequat i regulable.
Valer-se de focus de llum complementària que il·luminin correctament la superfície de treball (llum incident de l’esquerra per a dretans i viceversa per a esquerrans per a evitar fer-se ombra).
Evitar els contrasts de llum entre la zona de treball i l’entorn.
Augmentar l’angle de la font de llum respecte la línia principal de mirada, de manera que la llum no incideixi directament als nostres ulls.

2. Inclinar el suport de paper uns 20º respecte la horitzontal per a facilitar la lectura.

3. Mantenir un REVIP (reflex visuo-postural) o distància de treball adequat. S’estipula que la distància entre els nostres ulls i el paper ha de ser equivalent a la distància entre el colze i la punta dels dits.

4. El seient de treball haurà de ser estable, proporcionant a l’usuari llibertat de moviments i procurant-li una postura confortable. En el cas dels nens es important que adoptin una postura correcta (evitar inclinacions de cap excessives i desviacions de l’esquena pronunciades) permetent que toquin al terra amb la planta dels peus tot mantenint les cames flexionades amb una inclinació de 90º.

5. Pel que fa a la taula de treball, són preferibles els colors clars (que proporcionen contrastos adequats) i mats (per evitar reflexes).