Paula Pintor Chavarria

Formació universitària

Llicenciada en Psicopedagogia per la Universitat Oberta de Catalunya (2010)
Màster en Optometria i Ciències de la Visió
per la UPC (2002)
Postgrau en Optometria Pediàtrica
per la UPC (2000)
Diplomada en Òptica i Optometria
per la Universitat Politècnica de Catalunya (1999)

Cursos impartits

Octubre de ’05: Prevenció de riscos sanitaris per alumnes i mestres.
Organització: Institut de Ciències de la Educació de la Universitat de Girona

Novembre ’09: Estrabismes i Teràpia Visual.
Organització: Hospital de Figueres

Novembre ’11: Curs Bàsic de Teràpia Visual (2a Edició)
Organització: Associació Catalana d’Optometria i Teràpia Visual

Febrer’14: Trobades Pedagògiques a Girona
Organització: ICE girona i ACOTV

Cursos rebuts

Maig de ’04: Abordatge psicomotriu dels trastorns d’aprenentatge
Organització: Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya

Juny de ’04: Bases neurològiques de l’aprenentatge
Organització: Associació Catalana d’Optometria i Teràpia Visual

Octubre de ’06: Principis bàsics de neurodesenvolupament: integrant la visió amb altres sitemes
Organització: Associació Catalana d’Optometria i Teràpia Visual

Octubre de ‘08 Bases neurológicas de la visión y prismas gemelos
Organització: Sociedad Internacional de Optometria del Desarrollo i Comportamental

Octubre de ’09 Gestió optomètrica de la Cinetosi (Mareig Visual)
Organització: Paolo Tacconella amb Associació Catalana d’optometria i Teràpia Visual.

Maig de ‘10: Visión y Deporte
Organització: Sociedad Internacional de Optometria del Desarrollo i Comportamental

Setembre de ‘10: Teràpia de moviments rítmics i integració de reflexes primitius, nivell I i II
Organització: Eva Maria Rodríguez

Març de ‘11: Neurodesenvolupament Infantil: aplicacions pràctiques en la clínica optomètrica
Organització: Associació Catalana d’Optometria i Teràpia Visual

Juliol de ‘11: Teràpia de moviments rítmics en l’educació infantil
Organització: Harald Blomberg

Octubre de ‘11:Piaget´s Theory in Action, Optometric Evaluation of Infants, Developmental Evaluation of the Pre-School Child, Evaluation and Treatment of Retained Primitive Reflexes
Organització: Robert B. Sanet

Gener de ’13: Curs Ambliopia.Nivell I
Organització: Associació Catalana d’optometria i terapia visual

Abril de ’13: Curs d’estrabismes comitants.Nivell II
Organització: Associació Catalana d’optometria i terapia visual

Juliol de ’14: Curs d’estrabisme comitants. Nivell III
Organització: Associació Catalana d’optometria i terapia visual

Octubre de ’15: Curs Integració Visual Motora apricada a l’esport i a l’aprenentatge: El Mètode S.V.T.A (A Murcia)                                                    Organització: Science Vision Training Academy

Gener de ‘16: Curs Syntonic (Longitudes de Onda para el tratamiento optométrico)                                                                                                  Organització: Anna Vargas i ACOTV

Abril de ’16: Curs de Prismas gemelos, prescripción y aplicaciones                                                                                                                        Organització: Innova Optometria

Maig ’16: Curs Tratamiento de Estrabismos                                                                                                                                                          Organització: Manuel Cebeiro

Participació en congressos

Juny de ‘03: Ier Congrés Internacional pel Desenvolupament de la Salut Visual (Barcelona)

Març de ‘06: XIX Congreso Internacional de Optometría, Contactología i Óptica Oftàlmica (Madrid)

Març de ‘08: XX Congreso Internacional de Optometría, Contactología i Óptica Oftàlmica (Madrid)

Gener de ’15: IV Congreso Internacional de Optometría del Desarrollo y del Comportamiento (Gijón)

Abril de ’16: 24 Congreso Internacional de Optometría, Contactología u Óptica Oftálmica (Madrid)

Altres dades d’interès

Idioma matern: Català. Nivell alt de Castellà. Nivell mig d’anglès.

Febrer de ‘03: realització de l’estudi científic Alteracions produïdes per les pantalles d’ordinador en les característiques de la pel·lícula llagrimal

Setembre de ’04: realització del Pla d’empresa amb un curs d’autoocupació impartit per la Fundació privada per a la promoció de l’Autoocupació de Catalunya.

Des de 2008 fins a l’actualitat, membre de la Junta Directiva de l’Associació Catalana d’Optometria i Teràpia Visual (ACOTV). En l’actualitat, en el càrrec de vice-presidenta

Gener de 2010: realització de l’estudi científic Habilitats visuals, trets de personalitat i estats emocionals en alumnes amb dificultats d’aprenentatge

Abril de 2014: participa com a ponent en l’activitat Visió, llenguatge i psicomotricitat organitzat per l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach de Girona

Curs 2014-2015: participa com a ponent en l’activitat Visió i lecto-escriptura organitzat per l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach de Girona