Avís Legal

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de protecció de dades de caràcter personal , el Centre d’Optometria Revip , SCP l’informa que les dades per vostè subministrades seran tractades amb les mesures de seguretat d’acord amb la normativa vigent , passant a formar part d’un fitxer automatitzat , inscrit legalment a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i amb fins de gestió pròpia . Per a l’exercici dels seus drets d’accés , rectificació , cancel·lació i oposició haurà de dirigir-se al responsable del fitxer : Centre  d’ Optometria Revip a l’adreça de correu electrònic: revip@reveip.net