Assessorament psicològic

Albert Carbó Vilavedra (col. 22154)Albert Carbo.jpg-

És psicòleg general sanitari i està especialitzat en l’àrea infantil i juvenil. Compte amb una amplia experiència al sector educatiu, treballant amb alumnes amb dificultats acadèmiques i trastorns d’aprenentatge.

Qui pot anar al psicòleg?

Aquells nens i nenes amb un trastorn o psicopatologia que afecti alguna àrea del seu funcionament.

- Nens i nenes amb problemes “menors” però que poden alterar el funcionament familiar, social i acadèmic de l’infant o adolescent.

Funcions del psicòleg?

Problemes d’aprenentatge: incidir en aquells trastorns d’aprenentatge (dislèxia, discalculia…) i buscar solucions per facilitar el procés acadèmic de l’alumne i aconseguir així un millor rendiment en els seus estudis.

Problemes de conducta: tractar de controlar i minimitzar aquelles conductes desadaptades de nens i nenes en l’entorn familiar, acadèmic i social.

Problemes emocionals: tractar i intervenir a les fòbies infantils, episodis d’ansietat o depressió infantil

Problemes de relacions: avaluar la personalitat del nen i ensenyar-li estratègies concretes per a millorar la seva capacitat d’interactuar.

Sempre es treballa des d’una perspectiva interdisciplinar i es fa un assessorament constant amb la família i l’escola per així poder aconseguir uns millors resultat en el pacient.